DBS’ye Yüklenmesi Gereken Belgeler

DBS’ye Yüklenmesi Gereken Belgeler


Temel alan fark etmeksizin tüm adayların doçentlik başvuruları, DBS (Doçentlik Bilgi Sistemi) üzerinden elektronik ortamda kabul edilmekte ve doçent adaylarının sisteme yükleyerek doçentlik jürisinin değerlendirmesine sunduğu akademik çalışmalara ilişkin belgeler üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Doçentlik başvurusu yapmak isteyen adaylar, DBS’ye giriş yaparak akademik çalışmalarına ilişkin bilgi ve belgeleri yükleyebilmektedir. Doçent adaylarının DBS’de bulunan “kişisel bilgiler”, “temel alan”, “öğrenim bilgileri”, ve “deneyimler” başlıklarına ilişkin yalnızca bilgi girişi yapması yeterli olurken “yabancı dil bilgisi”, “dersler”, “proje görevleri”, “yayınlar (makele-kitap-bildiri ile bunlara yapılan atıflar)”, “tasarım-ödül-patent” ve “sanatsal faaliyetler” ile ilgili belgelerin sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Yabancı Dil Bilgisi: YÖK veya ÖSYM’nin 2002 yılı ve sonrasında yapmış olduğu sınavlardan alınan yabancı dil puanlarına ilişkin herhangi bir belge yüklenmesi istenmemektedir. Çünkü söz konusu tarihlere ilişkin sınav sonuçları bilgi kaynağı kurumdan (YÖK veya ÖSYM) alınmakta ve bu bilgiler güvenli bilgi olarak kabul edilmektedir. Fakat ÖSYM’nin 2002 yılı öncesinde yapmış olduğu sınavlara ilişkin kayıtlar sistemde bulunmamakta yani söz konusu tarihlerde yapılan sınav sonuçları bilgi kaynağı kurumdan güvenli bilgi olarak alınamamaktadır. Bu nedenle adayların 2002 yılı öncesinde almış oldukları yabancı dil puanlarını manuel olarak girdikten sonra sınav sonuç belgesini sisteme yüklemelidir.

Proje: Adaylar, projenin tamamlandığına veya devam ettiğine ve projede görev aldığına ilişkin kanıtlayıcı belge/belgeler yüklenmelidir.

Makale: ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) tarafından başvurulan doçentlik alanına ilişkin kabul edilen ulusal veya uluslararası endekslerde taranan dergilerde yayınlanmış olan makaleler için;  1 PDF makale tam metni ve 1 PDF editör listesi, endeks çıktısı, kapak olacak şekilde 2 dosya yüklenmelidir. Ulusal veya uluslararası herhangi bir endekste taranmayan dergilerde yayınlanmış olan makaleler için yalnızca 1 PDF makale tam metni yüklenmesi yeterli olup editör listesi, endeks çıktısı, kapak istenmemektedir.

Kitap: Doçentlik başvuru kılavuzuna göre adaylar, yazmış oldukları kitap veya kitap bölümüne ilişkin tam metni 1 PDF şeklinde yüklemelidir. Fakat yayınevinin uluslararası olması durumunda konuya ilişkin kanıtlayıcı belgelerinde kitap veya kitap bölümü tam metin dosyasına eklenmesi tarafımızca önerilmektedir.

Bildiri: 15 Aralık 2016 sonrasında yapılmış olan konferanslarda sunulan ve tam metni veya özeti basılan bildiler için tam veya özet metin 1 PDF ve bildiri yazarlarından herhangi birine ait katılım belgesi 1 PDF olacak şekilde 2 dosya yüklenmelidir. Bunun yanı sıra kongre kapakçığı, düzenleme kurulu ve oturum bilgilerinin de tam metin veya özet metin dosyasına eklenmesi tarafımızca tavsiye edilmektedir. 15 Aralık 2016 öncesinde yapılmış olan konferanslarda sunulan ve tam metni basılan bildiriler için yalnızca tam veya özet metnin 1 PDF şeklinde yüklenmesi yeterli olup katılım belgesi istenmemektedir.

Atıflar: Adaylar, atıf sistemlerini tarayarak yayınlamış oldukları makalelere ilişkin atıfları her bir makale için ayrı ayrı ÜAK tarafından belirlenen formatta 1 PDF dosyası olarak yüklemelidir. Adayların Web of Science sisteminde taranmayan dergilerde yayınlanmış olan makalelerden almış oldukları atıfları APA formatında listelemesi yeterli olarak Web of Science sisteminde taranan dergilerde yayınlanmış olan makalelerden almış oldukları atıfları sistemden ÜAK tarafından belirlenen formata uygun olarak alması gerekmektedir. Bir makaleye hem Web of Science sisteminde taranan ve taranmayan dergilerde yayınlanmış olan makalelerden atıf olması durumunda iki listenin 1 PDF dosyası olarak birleştirilmesi gerekmektedir.

Ders: Adaylar, vermiş olduğu derslere ilişkin dersi vermiş oldukları üniversite tarafından onaylı yazı yüklenmelidir

FAALİYET TÜRÜDOSYA TÜRÜAÇIKLAMA
YABANCI DİL BİLGİSİ1. Yabancı Dil BelgesiYÖK veya ÖSYM’nin 2002 yılı ve sonrasında yapmış olduğu sınavlardan alınan yabancı dil puanlarına ilişkin herhangi bir belge yüklenmesi istenmemektedir. Fakat ÖSYM’nin 2002 yılı öncesinde yapmış olduğu sınavlara ilişkin kayıtlar sistemde bulunmamaktadır. Bu nedenle adaylar 2002 yılı öncesinde almış oldukları yabancı dil puanlarını manuel olarak girdikten sonra sınav sonuç belgesini sisteme yüklemelidir.
PROJE GÖREVLERİ1. Proje BelgeleriProjenin tamamlandığına veya devam ettiğine ve adayın projede görev aldığına ilişkin kanıtlayıcı belge/belgeler yüklenmelidir.
MAKALE1. Tam Metin (1 pdf) 2. Editör Listesi, Endeks Çıktısı, Kapak (1 pdf)1 PDF makale tam metni ve 1 PDF editör listesi, endeks çıktısı, kapak olacak şekilde 2 dosya yüklenmelidir. Ulusal veya uluslararası herhangi bir endekste taranmayan dergilerde yayınlanmış olan makaleler için yalnızca 1 PDF makale tam metni yüklenmesi yeterli olup editör listesi, endeks çıktısı, kapak istenmemektedir.
KİTAP1. Tam Metin (1 pdf)
BİLDİRİ1. Bildiri kitapçığından yayımlanmış tam veya özet metin (1 pdf) 2. Bildiri yazarlarından herhangi birine ait katılım belgesi (1 pdf)15 Aralık 2016 öncesinde yapılmış olan konferanslarda sunulan ve tam metni basılan bildiriler için yalnızca tam veya özet metnin 1 PDF şeklinde yüklenmesi yeterli olup katılım belgesi istenmemektedir.15 Aralık 2016 sonrasında yapılmış olan konferanslarda sunulan ve tam metni veya özeti basılan bildiler için tam veya özet metin 1 PDF ve bildiri yazarlarından herhangi birine ait katılım belgesi 1 PDF olacak şekilde 2 dosya yüklenmelidir.
ATIFLAR1. Atıf BelgeleriAtıflar, ÜAK tarafından belirlenen atıf şablonuna uygun olarak düzenlenmeli ve 1 PDF dosyası olarak yüklenmelidir.
SANATSAL FAALİYETLER1. Güzel Sanatlar Belgeleri (Davetiye ve Afiş gibi)
ÖDÜL-PATENT-TASARIM1. Ödül-Patent-Tasarım Belgeleri
DERSLER1. Ders BelgesiAdayın vermiş olduğu derslere ilişkin üniversite tarafından onaylı yazı yüklenmelidir

Arama yapınHızlı MenüBizimle çalışmak ister misiniz ?
Doçentlik Başvuru Dosyası Hazırlama konusunda yetkinliğiniz ve tecrübeniz varsa bizimle iletişime geçerek, akademik kadromuzda yer alarak çalışmaya başlayabilirsiniz.


Son Blog Yazıları


2023 DOÇENTLİK BAŞVURULARI HAKKINDA

Yurtdışı Doktora Başvurusu
Prodocentlik.com

Uzun yıllardır doçentlik başvurusu alanında hizmet veren profesyonel ekibimizle siz değerli hocalarımızın doçentlik başvurularında en büyük destekçiniz oluyoruz.

İletişime Geçin

Website: prodocentlik.com
E Posta: info@prodocentlik.com
Telefon: 05053268416