Doçentlik Başvuru Süreci

Doçentlik Başvuru Süreci


Doçentlik başvuru süreci, ÜAK’a (Üniversiteler Arası Kurul) “elektronik ortamda eserler ile birlikte başvuru” ve ÜAK (Üniversiteler Arası Kurul) tarafından belirlenen en az iki profesör tarafından yapılan “eser inceleme” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir.

Elektronik ortamda eserler ile birlikte başvuru aşamasında adaylar, yayın ve akademik çalışmalarına ilişkin belgeleri başvurulan temel alanlara göre farklı olmak üzere ÜAK (Üniversiteler Arası Kurul) tarafından yayınlanan Doçentlik Başvuru Şartları ile Doçentlik Başvuru Kılavuzu doğrultusunda hazırladıktan sonra e-Devlet sistemi ile entegre edilmiş olan DBS’ye  (Doçentlik Bilgi Sistemi) e-Devlet sistemi veya arama motoruna DBS (Doçentlik Bilgi Sistemi) yazdıklarında karşılarına çıkan https://dbs.yok.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile erişim sağlayarak başvuru işlemini tamamlamaktadır. Bu aşamada adayların yalnızca doçentlik jürisi tarafından değerlendirilmesini istediği yayın ve akademik çalışmalarına ilişkin belgeleri değil doçentlik başvurusu yapacağı temel alana ilişkin tüm yayın ve akademik çalışmalarına ilişkin belgeleri DBS’ye  (Doçentlik Bilgi Sistemi) yüklemesi gerekmektedir. Doçent adayları yayın ve diğer akademik çalışmaları ile bunlara ilişkin hazırlamış olduğu belgeleri DBS’ye  (Doçentlik Bilgi Sistemi) girdikten sonra Doçentlik başvuru sürecinin “eser inceleme” aşaması başlamakta ve bu aşamada; adayların yayın ve diğer akademik çalışmalardan 100 puan almış olması şartı gibi asgari şartları sağladığından emin olunduktan sonra adaylar için başvurdukları bilim alanı esas alınarak 7 jüri üyesi (5 asıl ve 2 yedek) belirlenmekte ve jüri üyeleri adayların doçentlik başvurusunda beyan ettiği yayınlar ile akademik çalışmaları değerlendirip adaya ilişkin olumlu veya olumsuz görüşlerini Doçentlik Başvuru Eser İnceleme Raporu ile ÜAK’a (Üniversiteler Arası Kurul) elektronik olarak bildirmektedir.

Eser inceleme aşamasında jüri üyelerinin çoğunluğunun olumlu kanaat vermesi durumunda adayın doçentlik başvuru sonucu olumlu olarak değerlendirilmektedir. Doçentlik başvuru sonucu olumlu olan adayların ÜAK’a (Üniversiteler Arası Kurul) doçentlik belgesi talebinde bulunması gerekmektedir. Doçentlik belgesi talebi dilekçesi ÜAK’a (Üniversiteler Arası Kurul) ulaşan adaylar, gerekli kontrol ve onaylama işlemleri yapıldıktan sonra e-imzalı olarak düzenlenen doçentlik belgelerine e-Devlet sistemi>Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı>Doçentlik Belgesi Sorgulama hizmeti ile erişebilmektedir.

Eser inceleme aşamasında başarısız sayılan adaylar ise doçentlik jürisinin kanaatlerini göz önünde bulundurarak yayın ve akademik çalışmalarını revize ettikten sonra başvurdukları dönemi esas alarak en erken ikinci dönemde yeniden doçentlik başvurusu yapabilmektedir.

Arama yapınHızlı MenüBizimle çalışmak ister misiniz ?
Doçentlik Başvuru Dosyası Hazırlama konusunda yetkinliğiniz ve tecrübeniz varsa bizimle iletişime geçerek, akademik kadromuzda yer alarak çalışmaya başlayabilirsiniz.


Son Blog Yazıları


2023 DOÇENTLİK BAŞVURULARI HAKKINDA

Yurtdışı Doktora Başvurusu
Prodocentlik.com

Uzun yıllardır doçentlik başvurusu alanında hizmet veren profesyonel ekibimizle siz değerli hocalarımızın doçentlik başvurularında en büyük destekçiniz oluyoruz.

İletişime Geçin

Website: prodocentlik.com
E Posta: info@prodocentlik.com
Telefon: 0850 888 6 362(DOC)