Doçentlik Kriterleri 2023 | Tüm Alanlar

Doçentlik Kriterleri 2023 | Tüm Alanlar


​​​​​​​​​​2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında doçentlik sürecinin yürütülmesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından yapılmakta olup ÜAK tarafından 12 temel alan ve her bir temel alan için de farklı doçentlik kriterleri belirlenmiştir. Bu kapsamda doçentlik başvurusu yapmak isteyen adayların akademik çalışmalarına en uygun temel alana karar verdikten sonra söz konusu temel alanın doçentlik başvuru kriterlerini sağlayıp sağlamadığını kontrol etmesi gerekmektedir.

Doçentlik Başvuru Kriterleri, başvuru yapılan temel alana göre değişmekle birlikte başvuru yapılan temel alan fark etmeksizin tüm doçent adaylarının sağlaması gereken bazı şartlar bulunmaktadır:

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra; doktora eğitimi tamamlanmış, tıpta/diş hekimliğinde/eczacılıkta/veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını alınmış olmalı veya ÜAK’ın önerisiyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen sanat dallarının birinde yeterlik kazanılmalı

(YÖK) tarafından belirlenen herhangi bir merkezi yabancı dil sınavından minimum 55 puan veya geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen herhangi bir yabancı dil sınavından 55 puana denk puan alınmalı

Başvurulan doçentlik temel alanı ile ilgili minimum 90 puanı doktora/uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra olmak üzere minimum 100 puan karşılığı akademik çalışma yapılmalı

  • “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında minimum 1 yayın üretilmeli
  • “Atıflar” maddesi kapsamında minimum 4 puan karşılığı atıf almış olmalı
  • “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında minimum 4 puan almalı
  • “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” maddesi kapsamında minimum 2 puan almalı

Bu süreçte profesyonel destek oluyoruz: Doçentlik Başvuru Danışmanlığı

İçindekiler

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Kriterleri

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’nda 11 bilim alanı bulunmakta ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapmak isteyen adayların yalnızca başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili yapmış olduğu akademik çalışmalar puanlandırılmaktadır.

1.Makale

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları “Uluslararası Makale” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 1’de bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Uluslararası Makale” maddesinin “a” veya “b” alt maddelerinden birinden minimum 20 puan karşılığı makale yayımlamış olması gerekmektedir.

Görsel 1

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Ulusal Makale” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 2’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Ulusal Makale” maddesinin “a” alt maddesinde minimum 2 makale ve “b” alt maddesinde minimum 1 makale olmak üzere minimum 3 makale yayınlamış olması gerekmektedir.

Görsel 2

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları puan hesabı yaparken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretmiş oldukları yayınları “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 3’de bulunan “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, ve “g” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapılabilmesi için “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında minimum 1 yayın üretilmiş olması zorunlu olup maksimum 10 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilen tüm yayınlarını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 3

Yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmiş olan yayınlar puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

3.Kitap

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında; Görsel 4’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yayınlarını kitap maddesi kapsamında değerlendirebilmesi için söz konusu yayının özgün bilimsel kitap olması gerekmektedir. Ayrıca kitap maddesi kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden maksimum ikisi puanlamaya dâhil edilebilmektedir. Puanlamaya dâhil edilen yayınların yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmemiş olması gerekmektedir.

Görsel 4

Kitap ve/veya kitap bölümleri puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

4.Atıflar

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfları, “Atıflar” maddesi kapsamında Görsel 5’te bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için minimum 4 puan karşılığı atıf almış olmalıdır. “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfların tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 5

5.Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları yüksek lisans ve/veya doktora tezleri “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup yapılan tez danışmanlıklarının Görsel 6’da bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları danışmanlık yapmış oldukları tamamlanan tüm yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 6

6.Bilimsel Araştırma Projesi

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “koordinatör (baş araştırmacı)”, “ortak araştırmacı” veya “araştırmacı” olarak görev almış oldukları tamamlanan veya yürütülen projeleri  “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup görev alınan projeler Görsel 7’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları görev almış oldukları tamamlana veya yürütülen tüm projeleri doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 7

7.Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirileri “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup bildirilerin Görsel 8’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için söz konusu maddeden minimum 4 puan almalıdır. “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirilerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 8

8.Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları dersler “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 9’da bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının başvuru yapabilmek için “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” maddesi kapsamında minimum 2 puan alması gerekmektedir. “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında en fazla 4 puan alınabilmesine rağmen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları derslerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 9

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Doçentlik Kriterleri

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’nda 6 bilim alanı bulunmakta ve Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapmak isteyen adayların yalnızca başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili yapmış olduğu akademik çalışmalar puanlandırılmaktadır.

1.Makale

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları “Makaleler” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 10’da bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine görepuanlandırılmalıdır..

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’nın “Biyoloji”, “Fizik”, “Kimya” ile “Moleküler Biyoloji ve Genetik” bilim alanlarından başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Makaleler” maddesinin “a” alt maddesinde değerlendirilen makalelerin minimum bir tanesinde “başlıca yazar” olması ve minimum 40 puan karşılığı makale yayımlamış olması; “Matematik ve İstatistik” bilim alanından başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Makaleler” maddesinin “a” alt maddesinden minimum 20 puan karşılığı makale yayımlamış olması gerekmektedir. Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen tüm doçent adaylarının “Makaleler” maddesinin “c” alt maddesinden minimum 8 puan karşılığı makale yayımlamış olması gerekmektedir.

Görsel 10

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları puan hesabı yaparken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8’ini ve ikinci yazar tam puanın 0.5’ini alacak şekilde, üç ve daha fazla yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.5’ini ve diğer yazarlar da tam puanın 0.5’ini eşit olarak paylaşacak şekilde hesaplamalıdır.

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’nda “başlıca yazar” olabilmek için akademik çalışmanın tek yazarlı olması veya doçentlik başvurusu yapan adayın lisansüstü tez öğrencileri ile birlikte yazılmış olması gerekmektedir.

2.Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretmiş oldukları yayınları “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 11’de bulunan “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, ve “g” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapılabilmesi için “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında minimum 1 yayın üretilmiş olması zorunlu olup maksimum 10 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilen tüm yayınlarını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 11

Yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmiş olan makaleler puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8’ini ve ikinci yazar tam puanın 0.5’ini alacak şekilde, üç ve daha fazla yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.5’ini ve diğer yazarlar da tam puanın 0.5’ini eşit olarak paylaşacak şekilde; diğer yayınlarda ise tek yazarlı yayınlar için tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı yayınlar için ise tam puan yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

3.Kitap

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında; Görsel 12’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden maksimum ikisi puanlamaya dâhil edebilmekte ve puanlamaya dâhil edilen yayınların yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca “Kitap” maddesi kapsamında maksimum 20 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adayları yayınlamış oldukları kitapların/kitap bölümlerinin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 12

Kitap ve/veya kitap bölümleri puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

4.Patent

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Patent” maddesi kapsamında; Görsel 13’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Görsel 13

5.Atıflar

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfları, “Atıflar” maddesi kapsamında Görsel 14’te bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için minimum 4 puan karşılığı atıf almış olmalıdır. “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfların tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 14

6.Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları yüksek lisans ve/veya doktora tezleri “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup yapılan tez danışmanlıklarının Görsel 15’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları danışmanlık yapmış oldukları tamamlanan tüm yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 15

7.Bilimsel Araştırma Projesi

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “koordinatör (baş araştırmacı)”, “ortak araştırmacı” veya “araştırmacı” olarak görev almış oldukları tamamlanan veya yürütülen projeleri  “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup görev alınan projeler Görsel 16’da bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları görev almış oldukları tamamlana veya yürütülen tüm projeleri doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 16

8.Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirileri “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup bildirilerin Görsel 17’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için söz konusu maddeden minimum 4 puan almalıdır. “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirilerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 17

9.Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları dersler “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 18’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının başvuru yapabilmek için “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” maddesi kapsamında minimum 2 puan alması gerekmektedir. “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında en fazla 4 puan alınabilmesine rağmen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları derslerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 18

Filoloji Temel Alanı Doçentlik Kriterleri

Filoloji Temel Alanı’nda 9 bilim alanı bulunmakta ve Filoloji Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapmak isteyen adayların yalnızca başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili yapmış olduğu akademik çalışmalar puanlandırılmaktadır.

1.Makale

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları “Uluslararası Makale” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 19’da bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Görsel 19

Filoloji Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Ulusal Makale” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 20’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Filoloji Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Ulusal Makale” maddesinin “a” alt maddesinde minimum 2 makale ve “b” alt maddesinde minimum 2 makale olmak üzere minimum 4 makale yayınlamış olması gerekmektedir.

Görsel 20

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları puan hesabı yaparken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

2.Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretmiş oldukları yayınları “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 21’de bulunan “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, ve “g” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Filoloji Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapılabilmesi için “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında minimum 1 yayın üretilmiş olması zorunlu olup maksimum 10 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilen tüm yayınlarını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 21

Yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmiş olan yayınlar puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

3.Kitap

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında; Görsel 4’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yayınlarını kitap maddesi kapsamında değerlendirebilmesi için söz konusu yayının özgün bilimsel kitap olmalıdır. Ayrıca kitap maddesi kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden maksimum ikisi puanlamaya dâhil edilebilmektedir.  Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının başvuru yapabilmesi için “b”, “c” veya “d” alt maddelerinden en az 1 yayın üretilmiş olması ve puanlamaya dâhil edilen yayınların yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmemiş olması gerekmektedir.

Görsel 22

Kitap ve/veya kitap bölümleri puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

4.Atıflar

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfları, “Atıflar” maddesi kapsamında Görsel 23’de bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için minimum 4 puan karşılığı atıf almış olmalıdır. “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfların tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 23

5.Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları yüksek lisans ve/veya doktora tezleri “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup yapılan tez danışmanlıklarının Görsel 24’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları danışmanlık yapmış oldukları tamamlanan tüm yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 24

6.Bilimsel Araştırma Projesi

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “koordinatör (baş araştırmacı)”, “ortak araştırmacı” veya “araştırmacı” olarak görev almış oldukları tamamlanan veya yürütülen projeleri  “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup görev alınan projeler Görsel 25’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları görev almış oldukları tamamlana veya yürütülen tüm projeleri doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 25

7.Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirileri “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup bildirilerin Görsel 26’da bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için söz konusu maddeden minimum 4 puan almalıdır. “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirilerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 26

8.Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları dersler “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 27’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Filoloji Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının başvuru yapabilmesi için “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” maddesi kapsamında minimum 2 puan alması gerekmektedir. “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında en fazla 4 puan alınabilmesine rağmen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları derslerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 27

Hukuk Temel Alanı Doçentlik Kriterleri

Hukuk Temel Alanı’nda 9 bilim alanı bulunmakta ve Hukuk Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapmak isteyen adayların yalnızca başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili yapmış olduğu akademik çalışmalar puanlandırılmaktadır.

1. Makale

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları “Uluslararası Makale” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 28’de bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Görsel 28

Hukuk Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Ulusal Makale” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 29’da bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Hukuk Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Ulusal Makale” maddesinin “a” alt maddesinde minimum 2 makale ve “b” alt maddesinde minimum 2 makale olmak üzere minimum 4 makale yayınlamış olması gerekmektedir.

Görsel 29

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları puan hesabı yaparken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

2.Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretmiş oldukları yayınları “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 30’da bulunan “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, ve “g” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Hukuk Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapılabilmesi için “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında minimum 1 yayın üretilmiş olması zorunlu olup maksimum 10 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilen tüm yayınlarını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 30

Yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmiş olan yayınlar puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

3.Kitap

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında; Görsel 31’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yayınlarını kitap maddesi kapsamında değerlendirebilmesi için söz konusu yayın uluslararası literatürün de kullanıldığı özgün bilimsel kitap olmalıdır. Ayrıca kitap maddesi kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden maksimum ikisi puanlamaya dâhil edilebilmektedir. Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının başvuru yapabilmesi için “a” veya “c” alt maddelerinden en az 1 yayın üretilmiş olması ve puanlamaya dâhil edilen yayınların yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmemiş olması gerekmektedir.

Görsel 31

Kitap ve/veya kitap bölümleri puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

4.Atıflar

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfları, “Atıflar” maddesi kapsamında Görsel 32’de bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için minimum 4 puan karşılığı atıf almış olmalıdır. “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfların tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 32

5.Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları yüksek lisans ve/veya doktora tezleri “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup yapılan tez danışmanlıklarının Görsel 33’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları danışmanlık yapmış oldukları tamamlanan tüm yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 33

6.Bilimsel Araştırma Projesi

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “koordinatör (baş araştırmacı)”, “ortak araştırmacı” veya “araştırmacı” olarak görev almış oldukları tamamlanan veya yürütülen projeleri  “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup görev alınan projeler Görsel 34’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları görev almış oldukları tamamlana veya yürütülen tüm projeleri doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 34

7.Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirileri “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup bildirilerin Görsel 35’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için söz konusu maddeden minimum 4 puan almalıdır. “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirilerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 35

8.Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları dersler “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 36’da bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Hukuk Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının başvuru yapabilmek için “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” maddesi kapsamında minimum 2 puan alması gerekmektedir. “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında en fazla 4 puan alınabilmesine rağmen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları derslerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 36

İlahiyat Temel Alanı Doçentlik Kriterleri

İlahiyat Temel Alanı’nda 3 bilim alanı bulunmakta ve İlahiyat Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapmak isteyen adayların yalnızca başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili yapmış olduğu akademik çalışmalar puanlandırılmaktadır.

1.Makale

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları “Uluslararası Makale” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 37’de bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Görsel 37

İlahiyat Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Ulusal Makale” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 38’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

İlahiyat Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Ulusal Makale” maddesinde minimum 3 makale yayınlamış olması gerekmektedir.

Görsel 38

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları puan hesabı yaparken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

2.Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretmiş oldukları yayınları “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 39’da bulunan “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, ve “g” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

İlahiyat Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapılabilmesi için “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında minimum 1 yayın üretilmiş olması zorunlu olup maksimum 10 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilen tüm yayınlarını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 39

Yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmiş olan yayınlar puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

3.Kitap

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında; Görsel 4’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yayınlarını kitap maddesi kapsamında değerlendirebilmesi için söz konusu yayının özgün bilimsel kitap olması gerekmektedir. Ayrıca kitap maddesi kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden maksimum ikisi puanlamaya dâhil edilebilmektedir. Puanlamaya dâhil edilen yayınların yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmemiş olması gerekmektedir.

Görsel 40

Kitap ve/veya kitap bölümleri puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

4.Atıflar

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfları, “Atıflar” maddesi kapsamında Görsel 41’de bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için minimum 1 atıf almış olmalıdır. “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfların tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 41

5.Lisansüstü Tez Danışmanlığı

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları yüksek lisans ve/veya doktora tezleri “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup yapılan tez danışmanlıklarının Görsel 42’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları danışmanlık yapmış oldukları tamamlanan tüm yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 42

6.Bilimsel Araştırma Projesi

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “koordinatör (baş araştırmacı)”, “ortak araştırmacı” veya “araştırmacı” olarak görev almış oldukları tamamlanan veya yürütülen projeleri  “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup görev alınan projeler Görsel 43’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları görev almış oldukları tamamlana veya yürütülen tüm projeleri doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 43

7.Bilimsel Toplantı Faaliyeti

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirileri “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup bildirilerin Görsel 44’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için söz konusu maddeden minimum 4 puan almalıdır. “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirilerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 44

8.Eğitim-Öğretim Faaliyeti

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları dersler “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 45’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

İlahiyat Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının başvuru yapabilmek için “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” maddesi kapsamında minimum 2 puan alması gerekmektedir. “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında en fazla 4 puan alınabilmesine rağmen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları derslerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 45

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Doçentlik Kriterleri

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’nda 6 bilim alanı bulunmakta ve Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapmak isteyen adayların yalnızca başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili yapmış olduğu akademik çalışmalar puanlandırılmaktadır.

1.Makale

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları “Makaleler” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 46’da bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır..

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Makaleler” maddesinin “a” alt maddesinde değerlendirilen makalelerin minimum bir tanesinde “başlıca yazar” olması veya “b” ve/veya “c” alt maddelerinde minimum 4 makale yayınlamış olması gerekmektedir.

Görsel 46

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları puan hesabı yaparken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8’ini ve ikinci yazar tam puanın 0.5’ini alacak şekilde, üç ve daha fazla yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.5’ini ve diğer yazarlar da tam puanın 0.5’ini eşit olarak paylaşacak şekilde hesaplamalıdır.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’nda “başlıca yazar” olabilmek için akademik çalışmanın tek yazarlı olması veya doçentlik başvurusu yapan adayın lisansüstü tez öğrencileri ile birlikte yazılmış olması gerekmektedir.

2.Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretmiş oldukları yayınları “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 47’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapılabilmesi için “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında minimum 1 yayın üretilmiş olması zorunlu olup maksimum 10 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilen tüm yayınlarını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 47

Yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmiş olan makaleler puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8’ini ve ikinci yazar tam puanın 0.5’ini alacak şekilde, üç ve daha fazla yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.5’ini ve diğer yazarlar da tam puanın 0.5’ini eşit olarak paylaşacak şekilde; diğer yayınlarda ise tek yazarlı yayınlar için tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı yayınlar için ise tam puan yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

3.               Kitap

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında; Görsel 48’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden maksimum ikisi puanlamaya dâhil edebilmekte ve puanlamaya dâhil edilen yayınların yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca “Kitap” maddesi kapsamında maksimum 20 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adayları yayınlamış oldukları kitapların/kitap bölümlerinin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 48

Kitap ve/veya kitap bölümleri puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

4.               Patent

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Yarışma, Uygulama, Yazılım ve Patent” maddesi kapsamında; Görsel 49’da bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Yarışma, Uygulama, Yazılım ve Patent” maddesi kapsamında minimum 15 puan almış olması gerekmekte olup söz konusu koşulu yerine getiremeyen adayların “Makaleler” maddesinin “a” veya “b” alt maddelerinden minimum 1 makale yayınlamış olması gerekmektedir.

Görsel 49

5.               Atıflar

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfları, “Atıflar” maddesi kapsamında Görsel 50’de bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için minimum 4 puan karşılığı atıf almış olmalıdır. “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfların tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 50

6.               Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları yüksek lisans ve/veya doktora tezleri “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup yapılan tez danışmanlıklarının Görsel 51’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları danışmanlık yapmış oldukları tamamlanan tüm yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 51

7.               Bilimsel Araştırma Projesi

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “koordinatör (baş araştırmacı)”, “ortak araştırmacı” veya “araştırmacı” olarak görev almış oldukları tamamlanan veya yürütülen projeleri  “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup görev alınan projeler Görsel 52’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları görev almış oldukları tamamlana veya yürütülen tüm projeleri doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 52

8.               Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirileri “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup bildirilerin Görsel 53’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için söz konusu maddeden minimum 4 puan almalıdır. “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirilerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 53

9.               Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları dersler “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 54’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının başvuru yapabilmek için “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” maddesi kapsamında minimum 2 puan alması gerekmektedir. “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında en fazla 4 puan alınabilmesine rağmen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları derslerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 54

Mühendislik Temel Alanı Doçentlik Kriterleri

Mühendislik Temel Alanı’nda 24 bilim alanı bulunmakta ve Mühendislik Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapmak isteyen adayların yalnızca başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili yapmış olduğu akademik çalışmalar puanlandırılmaktadır.

1.               Makale

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları “Makaleler” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 55’de bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır..

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Makaleler” maddesinin “a” alt maddesinde değerlendirilen makalelerin minimum bir tanesinde “başlıca yazar” olması ve minimum 40 puan karşılığı makale yayımlamış olması ve “c” alt maddesinden minimum 8 puan karşılığı makale yayımlamış olması gerekmektedir. “Makaleler” maddesinin “c” alt maddesinden minimum 8 puan karşılığı makale yayımlamış olma koşulunu sağlayamayan adayların aynı puanı “Makaleler” maddesinin “a” alt maddesinden 40 puana ilave olarak alması gerekmektedir.

Görsel 55

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları puan hesabı yaparken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8’ini ve ikinci yazar tam puanın 0.5’ini alacak şekilde, üç ve daha fazla yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.5’ini ve diğer yazarlar da tam puanın 0.5’ini eşit olarak paylaşacak şekilde hesaplamalıdır.

Mühendislik Temel Alanı’nda “başlıca yazar” olabilmek için akademik çalışmanın tek yazarlı olması veya doçentlik başvurusu yapan adayın lisansüstü tez öğrencileri ile birlikte yazılmış olması gerekmektedir.

2.               Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretmiş oldukları yayınları “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 56’da bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Mühendislik Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapılabilmesi için “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında minimum 1 yayın üretilmiş olması zorunlu olup maksimum 10 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilen tüm yayınlarını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 56

Yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmiş olan makaleler puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8’ini ve ikinci yazar tam puanın 0.5’ini alacak şekilde, üç ve daha fazla yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.5’ini ve diğer yazarlar da tam puanın 0.5’ini eşit olarak paylaşacak şekilde; diğer yayınlarda ise tek yazarlı yayınlar için tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı yayınlar için ise tam puan yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

3.               Kitap

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında; Görsel 57’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden maksimum ikisi puanlamaya dâhil edebilmekte ve puanlamaya dâhil edilen yayınların yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca “Kitap” maddesi kapsamında maksimum 20 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adayları yayınlamış oldukları kitapların/kitap bölümlerinin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 57

Kitap ve/veya kitap bölümleri puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

4.               Patent

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Patent” maddesi kapsamında; Görsel 58’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Görsel 58

5.               Atıflar

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfları, “Atıflar” maddesi kapsamında Görsel 59’da bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için minimum 4 puan karşılığı atıf almış olmalıdır. “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfların tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 59

6.               Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları yüksek lisans ve/veya doktora tezleri “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup yapılan tez danışmanlıklarının Görsel 60’da bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları danışmanlık yapmış oldukları tamamlanan tüm yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 60

7.               Bilimsel Araştırma Projesi

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “koordinatör (baş araştırmacı)”, “ortak araştırmacı” veya “araştırmacı” olarak görev almış oldukları tamamlanan veya yürütülen projeleri  “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup görev alınan projeler Görsel 61’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları görev almış oldukları tamamlana veya yürütülen tüm projeleri doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 61

8.               Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirileri “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup bildirilerin Görsel 62’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için söz konusu maddeden minimum 4 puan almalıdır. “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirilerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 62

9.               Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları dersler “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 63’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Mühendislik Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının başvuru yapabilmek için “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” maddesi kapsamında minimum 2 puan alması gerekmektedir. “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında en fazla 4 puan alınabilmesine rağmen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları derslerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 63

Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Kriterleri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’nda 24 bilim alanı bulunmakta ve Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapmak isteyen adayların yalnızca başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili yapmış olduğu akademik çalışmalar puanlandırılmaktadır.

1.               Makale

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları “Uluslararası Makaleler” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 64’de bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır..

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Uluslararası Makaleler” maddesinin “a” alt maddesinde değerlendirilen makalelerin minimum bir tanesinde “başlıca yazar” olması ve “Uluslararası Makaleler” maddesinden minimum 40 puan karşılığı makale yayımlamış olması gerekmektedir.

Görsel 64

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Ulusal Makale” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 65’de bulunan “a” alt maddesine göre puanlandırılmalıdır.

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Ulusal Makale” maddesinin “a” alt maddesinden minimum 8 puan karşılığı makale yayımlamış olması gerekmektedir.

Görsel 65

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları puan hesabı yaparken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8’ini ve ikinci yazar tam puanın 0.5’ini alacak şekilde, üç ve daha fazla yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.5’ini ve diğer yazarlar da tam puanın 0.5’ini eşit olarak paylaşacak şekilde hesaplamalıdır.

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’nda “başlıca yazar” olabilmek için akademik çalışmanın tek yazarlı olması, doçentlik başvurusu yapan adayın lisansüstü tez öğrencileri ile birlikte yazılmış olması veya doçentlik başvurusu yapan adayın birinci isim olması gerekmektedir.

2.               Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretmiş oldukları yayınları “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 66’da bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapılabilmesi için “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında minimum 1 yayın üretilmiş olması zorunlu olup maksimum 10 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilen tüm yayınlarını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 66

Yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmiş olan makaleler puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8’ini ve ikinci yazar tam puanın 0.5’ini alacak şekilde, üç ve daha fazla yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.5’ini ve diğer yazarlar da tam puanın 0.5’ini eşit olarak paylaşacak şekilde; diğer yayınlarda ise tek yazarlı yayınlar için tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı yayınlar için ise tam puan yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

3.               Kitap

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında; Görsel 67’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden maksimum ikisi puanlamaya dâhil edebilmekte ve puanlamaya dâhil edilen yayınların yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca “Kitap” maddesi kapsamında maksimum 20 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adayları yayınlamış oldukları kitapların/kitap bölümlerinin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 67

Kitap ve/veya kitap bölümleri puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

4.               Patent

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Patent” maddesi kapsamında; Görsel 68’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Görsel 68

5.               Atıflar

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfları, “Atıflar” maddesi kapsamında Görsel 69’da bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için minimum 4 puan karşılığı atıf almış olmalıdır. “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfların tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 69

6.               Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları yüksek lisans ve/veya doktora tezleri “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup yapılan tez danışmanlıklarının Görsel 70’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları danışmanlık yapmış oldukları tamamlanan tüm yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 70

7.               Bilimsel Araştırma Projesi

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “koordinatör (baş araştırmacı)”, “ortak araştırmacı” veya “araştırmacı” olarak görev almış oldukları tamamlanan veya yürütülen projeleri  “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup görev alınan projeler Görsel 71’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları görev almış oldukları tamamlana veya yürütülen tüm projeleri doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 71

8.               Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirileri “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup bildirilerin Görsel 72’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için söz konusu maddeden minimum 4 puan almalıdır. “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirilerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 72

9.               Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları dersler “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 73’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Sağlık Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının başvuru yapabilmek için “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” maddesi kapsamında minimum 2 puan alması gerekmektedir. “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında en fazla 4 puan alınabilmesine rağmen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları derslerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 73

 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Doçentlik Kriterleri

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’nda 64 bilim alanı bulunmakta ve Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapmak isteyen adayların yalnızca başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili yapmış olduğu akademik çalışmalar puanlandırılmaktadır.

1.               Makale

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları “Uluslararası Makale” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 74’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Görsel 74

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Ulusal Makale” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 75’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Ulusal Makale” maddesinde minimum 3 makale yayınlamış olması gerekmektedir.

Görsel 75

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları puan hesabı yaparken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

2.               Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretmiş oldukları yayınları “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 76’da bulunan “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, ve “g” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapılabilmesi için “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında minimum 1 yayın üretilmiş olması zorunlu olup maksimum 10 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilen tüm yayınlarını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 76

Yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmiş olan yayınlar puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

3.               Kitap

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında; Görsel 77’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Eğitim Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yayınlarını kitap maddesi kapsamında değerlendirebilmesi için söz konusu yayının özgün bilimsel kitap olması gerekmekte olup kitap maddesi kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden maksimum ikisi puanlamaya dâhil edilebilmektedir. Ayrıca Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının başvuru yapabilmesi için en az 1 kitap veya 2 kitap bölümü yayınlamış olması gerekmektedir.

Görsel 77

Kitap ve/veya kitap bölümleri puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

4.               Atıflar

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfları, “Atıflar” maddesi kapsamında Görsel 78’de bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için minimum 4 puan karşılığı atıf almış olmalıdır. “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfların tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 78

5.               Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları yüksek lisans ve/veya doktora tezleri “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup yapılan tez danışmanlıklarının Görsel 79’da bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları danışmanlık yapmış oldukları tamamlanan tüm yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 79

6.               Bilimsel Araştırma Projesi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “koordinatör (baş araştırmacı)”, “ortak araştırmacı” veya “araştırmacı” olarak görev almış oldukları tamamlanan veya yürütülen projeleri  “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup görev alınan projeler Görsel 80’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları görev almış oldukları tamamlana veya yürütülen tüm projeleri doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 80

7.               Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirileri “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup bildirilerin Görsel 81’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için söz konusu maddeden minimum 4 puan almalıdır. “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirilerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 81

8.               Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları dersler “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 82’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının başvuru yapabilmek için “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” maddesi kapsamında minimum 2 puan alması gerekmektedir. “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında en fazla 4 puan alınabilmesine rağmen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları derslerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 82

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Doçentlik Kriterleri

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’nda 14 bilim alanı bulunmakta ve Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapmak isteyen adayların yalnızca başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili yapmış olduğu akademik çalışmalar puanlandırılmaktadır.

1.               Makale

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları “Makaleler” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 83’de bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır..

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Makaleler” maddesinin “a” alt maddesinde değerlendirilen makalelerin minimum bir tanesinde “başlıca yazar” olması ve minimum 40 puan karşılığı makale yayımlamış olması ve “c” alt maddesinden minimum 8 puan karşılığı makale yayımlamış olması gerekmektedir. “Makaleler” maddesinin “c” alt maddesinden minimum 8 puan karşılığı makale yayımlamış olma koşulunu sağlayamayan adayların aynı puanı “Makaleler” maddesinin “a” alt maddesinden 40 puana ilave olarak alması gerekmektedir.

Görsel 83

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları puan hesabı yaparken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8’ini ve ikinci yazar tam puanın 0.5’ini alacak şekilde, üç ve daha fazla yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.5’ini ve diğer yazarlar da tam puanın 0.5’ini eşit olarak paylaşacak şekilde hesaplamalıdır.

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’nda “başlıca yazar” olabilmek için akademik çalışmanın tek yazarlı olması veya doçentlik başvurusu yapan adayın lisansüstü tez öğrencileri ile birlikte yazılmış olması gerekmektedir.

2.               Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretmiş oldukları yayınları “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 84’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapılabilmesi için “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında minimum 1 yayın üretilmiş olması zorunlu olup maksimum 10 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilen tüm yayınlarını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 84

Yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmiş olan makaleler puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8’ini ve ikinci yazar tam puanın 0.5’ini alacak şekilde, üç ve daha fazla yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.5’ini ve diğer yazarlar da tam puanın 0.5’ini eşit olarak paylaşacak şekilde; diğer yayınlarda ise tek yazarlı yayınlar için tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı yayınlar için ise tam puan yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

3.               Kitap

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında; Görsel 85’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden maksimum ikisi puanlamaya dâhil edebilmekte ve puanlamaya dâhil edilen yayınların yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca “Kitap” maddesi kapsamında maksimum 20 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adayları yayınlamış oldukları kitapların/kitap bölümlerinin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 85

Kitap ve/veya kitap bölümleri puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

4.               Patent

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Patent” maddesi kapsamında; Görsel 86’da bulunan “a” ve “b” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Görsel 86

5.               Atıflar

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfları, “Atıflar” maddesi kapsamında Görsel 87’de bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için minimum 4 puan karşılığı atıf almış olmalıdır. “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfların tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 87

6.               Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları yüksek lisans ve/veya doktora tezleri “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup yapılan tez danışmanlıklarının Görsel 88’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları danışmanlık yapmış oldukları tamamlanan tüm yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 88

7.               Bilimsel Araştırma Projesi

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “koordinatör (baş araştırmacı)”, “ortak araştırmacı” veya “araştırmacı” olarak görev almış oldukları tamamlanan veya yürütülen projeleri  “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup görev alınan projeler Görsel 89’da bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları görev almış oldukları tamamlana veya yürütülen tüm projeleri doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 89

8.               Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirileri “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup bildirilerin Görsel 90’da bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için söz konusu maddeden minimum 4 puan almalıdır. “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirilerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 90

9.               Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları dersler “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 91’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının başvuru yapabilmek için “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” maddesi kapsamında minimum 2 puan alması gerekmektedir. “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında en fazla 4 puan alınabilmesine rağmen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları derslerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 91

Spor Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Kriterleri

Spor Bilimleri Temel Alanı’nda 1 bilim alanı bulunmakta ve Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapmak isteyen adayların yalnızca başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili yapmış olduğu akademik çalışmalar puanlandırılmaktadır.

1.               Makale

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları “Uluslararası Makale” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 92’de bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Spor Bilimleri Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Uluslararası Makale” maddesinde değerlendirilen makalelerin minimum bir tanesinde “başlıca yazar” olması ve minimum 20 puan karşılığı makale yayımlamış olması gerekmektedir.

Görsel 92

Spor Bilimleri Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Ulusal Makale” maddesi kapsamında değerlendirilen akademik çalışmaların Görsel 93’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Spor Bilimleri Temel Alanı’nda başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “Ulusal Makale” maddesinde minimum 3 makale yayınlamış olması gerekmektedir.

Görsel 93

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları puan hesabı yaparken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8’ini ve ikinci yazar tam puanın 0.5’ini alacak şekilde, üç ve daha fazla yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.5’ini ve diğer yazarlar da tam puanın 0.5’ini eşit olarak paylaşacak şekilde hesaplamalıdır.

Spor Bilimleri Temel Alanı’nda “başlıca yazar” olabilmek için akademik çalışmanın tek yazarlı olması, doçentlik başvurusu yapan adayın lisansüstü tez öğrencileri ile birlikte yazılmış olması veya doçentlik başvurusu yapan adayın birinci isim olması gerekmektedir.

2.               Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretmiş oldukları yayınları “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 94’de bulunan “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, ve “g” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan doçentlik başvurusu yapılabilmesi için “Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın” maddesi kapsamında minimum 1 yayın üretilmiş olması zorunlu olup maksimum 10 puan alınabilmektedir. Buna rağmen doçent adaylarının yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilen tüm yayınlarını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 94

Yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmiş olan yayınlar puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

3.               Kitap

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları “Kitap” maddesi kapsamında; Görsel 95’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerinden puan alabilmektedir.

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yayınlarını kitap maddesi kapsamında değerlendirebilmesi için söz konusu yayının özgün bilimsel kitap olması gerekmektedir. Ayrıca kitap maddesi kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden maksimum ikisi puanlamaya dâhil edilebilmektedir. Puanlamaya dâhil edilen yayınların yüksek lisans ve/veya doktora tezinden üretilmemiş olması gerekmektedir.

Görsel 95

Kitap ve/veya kitap bölümleri puanlanırken; tek yazarlı makaleleri tam puan olarak ve iki ve daha fazla yazarlı makaleleri ise tam puanı yazar sayısına bölerek hesaplamalıdır.

4.               Atıflar

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfları, “Atıflar” maddesi kapsamında Görsel 96’da bulunan “a”, “b” ve “c” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için minimum 1 atıf almış olmalıdır. “Atıflar” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları yazar olarak bulunmadıkları yayınlardan almış oldukları atıfların tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 96

5.               Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının yapmış oldukları yüksek lisans ve/veya doktora tezleri “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup yapılan tez danışmanlıklarının Görsel 97’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Lisansüstü Tez Danışmanlığı” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları danışmanlık yapmış oldukları tamamlanan tüm yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 97

6.               Bilimsel Araştırma Projesi

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının “koordinatör (baş araştırmacı)”, “ortak araştırmacı” veya “araştırmacı” olarak görev almış oldukları tamamlanan veya yürütülen projeleri  “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup görev alınan projeler Görsel 98’de bulunan “a”, “b”, “c” ve “d” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Araştırma Projesi” maddesi kapsamında en fazla 20 puan alabilmektedir. Fakat yine de doçent adayları görev almış oldukları tamamlana veya yürütülen tüm projeleri doçentlik jürisini incelemesine sunmalıdır.

Görsel 98

7.               Bilimsel Toplantı Faaliyeti

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirileri “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında değerlendirilmekte olup bildirilerin Görsel 99’da bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adayları, “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alabilirken doçentlik başvurusu yapabilmek için söz konusu maddeden minimum 4 puan almalıdır. “Bilimsel Toplantı Faaliyeti” maddesi kapsamında en fazla 10 puan alınabilmesine rağmen doçent adayları hem uluslararası hem de ulusal kongrelerde sundukları ve tam/özet metni matbu/elektronik olarak yayımlanmış sözel bildirilerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunmalıdır.

Görsel 99

8.               Eğitim-Öğretim Faaliyeti

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları dersler “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında değerlendirilmekte olup Görsel 100’de bulunan “a” ve “b” alt maddelerine göre puanlandırılmalıdır.

Spor Bilimleri Temel Alanı’ndan başvuru yapmak isteyen doçent adaylarının başvuru yapabilmek için “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” maddesi kapsamında minimum 2 puan alması gerekmektedir. “Eğitim-Öğretim Faaliyeti” kapsamında en fazla 4 puan alınabilmesine rağmen doçent adaylarının Türkiye’de bulunan veya YÖK tarafından yurtdışı üniversitelerde vermiş oldukları derslerin tamamını doçentlik jürisinin incelemesine sunması gerekmektedir.

Görsel 100

Arama yapınHızlı MenüBizimle çalışmak ister misiniz ?
Doçentlik Başvuru Dosyası Hazırlama konusunda yetkinliğiniz ve tecrübeniz varsa bizimle iletişime geçerek, akademik kadromuzda yer alarak çalışmaya başlayabilirsiniz.


Son Blog Yazıları


Doçentlik Başvurusu Reddedilirse Ne Olur? Dava?
Doçentlik Başvurusu Reddedilirse Ne Olur? Dava?

Doçentlik Sınavına Kaç Kez Girilebilir? Zor Mu?
Doçentlik Sınavına Kaç Kez Girilebilir? Zor Mu?

2023 Doçentlik Başvuruları Hakkında (9 Ağustos 2023 Güncel)

Doçentlik Başvuru Tarihleri 2023 | Ekim Başvurusu (Ağustos 2023 Güncel)
Doçentlik Başvuru Tarihleri 2023 | Ekim Başvurusu (Ağustos 2023 Güncel)

Yurtdışı Doktora Başvurusu Süreci ve Gereklilikler
Prodocentlik

Uzun yıllardır doçentlik başvurusu alanında hizmet veren profesyonel ekibimizle siz değerli hocalarımızın doçentlik başvurularında en büyük destekçiniz oluyoruz.

İletişime Geçin

Website: prodocentlik.com
E Posta: info@prodocentlik.com
Telefon: 0850 888 6 362(DOC)