ÜAK Doçentlik Başvuru Sürecinde Ne Yapar?


ÜAK (Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı), 13.06.1946 tarihinde üniversitelerin rektör ve dekanları ile üniversite senatolarının kendi üyeleri arasından iki yıl süre için seçeceği temsilcilerden oluşan bir kurul olarak görev yapmaya başlamış ve 07.07.1973 tarihinde yükseköğretim planlaması içerisinde; üniversiteler arasındaki akademik koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını karşılayabilecek tedbirler almak, üniversitelerin tamamını ilgilendiren kanun ve tüzük tasarıları ile yönetmelikleri hazırlamakla görevli bir kuruluş haline gelmiştir. 04.11.1981 tarihinden itibaren de üniversiteler üstü akademik bir organ olarak görev yapmaya devam etmiştir.

Üniversitelerarası Kurul, üniversitelerin rektörleri ile üniversite senatolarının kendi üyeleri arasından dört yıl süre için seçeceği profesörlerden oluşmakta ve rektörler Üniversitelerarası Kurul’a bir yıl başkanlık yapmaktadır. Rektörlerin Üniversitelerarası Kurul’a başkanlık yapma sırası üniversitelerin kuruluş tarihine göre belirlenmektedir.

Günümüzde akademik bir organ olan Üniversitelerarası Kurul’un  görevleri;

  • Üniversitelerin hem eğitim-öğretim hem de bilimsel araştırma ile yayım faaliyetlerini yükseköğretim planlaması kapsamında kontrol ettikten sonra uygulamaları değerlendirmek ve üniversitelerin yanı sıra YÖK’e (Yükseköğretim Kurulu) önerilerde bulunmak,
  • YÖK (Yükseköğretim Kurulu) kararlarını göz önünde bulundurarak yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı eksikliğini gidermek üzere teklifler sunmak,
  • Yükseköğretim kurumlarının tamamını alakadar eden hem eğitim-öğretim hem de bilimsel araştırma ise bilimsel yayın çalışmalarını yönlendirecek yönetmelikleri hazırlamak veya bunlara ilişkin önerilerde bulunmak
  • Benzer nitelikte olan yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim faaliyetleri arasında uyum sağlamak üzere önerilerde bulunmak,
  • Doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurtdışında yapılan doktoralar ile yurtdışında alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirmek şeklindedir.

Tüm bunların yanı sıra ÜAK doçentlik başvurularında adayların hem yayın hem de akademik çalışmalarını ilgili temel alanda jüriler oluşturarak YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak değerlendirilmesi ve yayın ile akademik çalışmaları yeterli olan adaylara doçentlik unvanının verilmesiyle görevlidir. Bu kapsamda adayların doçentlik başvurularının alınması ve doçentlik unvanını almaya hak kazanan adayların doçentlik belgesinin düzenlenmesi arasındaki; “başvuru evraklarının kontrolü”, “başvuru evrakları sorunsuz olan adaylar için jüri ataması ve jürilerin duyurulması”, “eser inceleme sonuçlarının onaylanması ve sonuçların açıklanması” olmak üzere tüm aşamalar ÜAK tarafından gerçekleştirilmektedir.

Arama yapınHızlı MenüBizimle çalışmak ister misiniz ?
Doçentlik Başvuru Dosyası Hazırlama konusunda yetkinliğiniz ve tecrübeniz varsa bizimle iletişime geçerek, akademik kadromuzda yer alarak çalışmaya başlayabilirsiniz.


Son Blog Yazıları


Doçentlik Başvuru Tarihleri 2024 Mart ve Ekim
Doçentlik Başvuru Tarihleri 2024 Mart ve Ekim

Doçentlik Jürileri Açıklanacak Mı? Tüm Detaylar
Doçentlik Jürileri Açıklanacak Mı? Tüm Detaylar

Yeni Doçentlik Kriterleri | 2024 Mart Dönemi
Yeni Doçentlik Kriterleri | 2024 Mart Dönemi

Doçentlik Dosyası Hazırlama | 2024 Mart Dönemi

Doçentlik Başvurusu Reddedilirse Ne Olur? Dava?
Doçentlik Başvurusu Reddedilirse Ne Olur? Dava?
Prodocentlik

Uzun yıllardır doçentlik başvurusu alanında hizmet veren profesyonel ekibimizle siz değerli hocalarımızın doçentlik başvurularında en büyük destekçiniz oluyoruz.

İletişime Geçin

Website: prodocentlik.com
E Posta: info@prodocentlik.com
Telefon: 0850 888 6 362(DOC)