YAĞMACI/ŞAİBELİ DERGİ İNCELEME RAPORU


30 Aralık 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yağmacı/Şaibeli Dergilere ilişkin alınan karara göre; “WEB of Science Q1, Q2, Q3, Q4 dergi listesinde bulunan ve hem editöryal hem de basım sürecinde ücret talep etmeyen dergiler” ile “WEB of Science Q4 dergi listesinde bulunup editöryal ve/veya basım sürecinde ücret talep eden fakat yalnızca ilgili bilim alanına mensup bilim insanlarının üye olabildiği bir dernek, üniversite, enstitü ya da bilimsel bir kurumun yayın organı olmakla birlikte 2010 yılı öncesinden itibaren basılan ve abone usulü çalışan dergiler” yağmacı/şaibeli dergi olarak değerlendirilmemektedir. Söz konusu kriterlere uymayan ve WEB of Science Q4 dergi listesinde bulunan dergiler ile Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 7 Mart 2019 tarihli kararı doğrultusunda makale kabulü sonrasında yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (söz konusu tarihten sonra yayımlanan makaleleri kapsamaktadır) yağmacı/şaibeli dergiler kapsamında değerlendirilmekte olup bu dergilerde yayınlanan makalelerin doçentlik veya akademik kadro başvurularında kullanılmaması gerekmektedir. Fakat doçentlik veya akademik kadro başvurusu yapmak isteyen adayların karşılaştıkları temel sorunlardan biri yağmacı/şaibeli dergi sayısının giderek artması ve adayların hem hızlı hem de kolay bir şekilde yayın yapabilmek adına sağlıklı bir ön araştırma yapmaya fırsat bulamamaları sonucunda yağmacı/şaibeli dergilere maruz kalmış olmasıdır. Bu nedenle adaylar eserlerinin yayımlanmış olduğu veya eserlerini yayımlamak istedikleri dergilere ilişkin “Yağmacı/Şaibeli Dergi İnceleme Raporu”na ihtiyaç duymaktadır.

Bu kapsamda Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından yapılan resmi duyurular doğrultusunda doçentlik veya akademik kadro başvurularında kullanmak üzere hem eserleriniz hem de yayımlandığı dergiler uzman ekibimiz tarafından incelenmekte ve “Yağmacı/Şaibeli Dergi İnceleme Raporu” hazırlanmaktadır. Bunun yanı sıra hazır bulunan bir eserini yayınlatmak istediği derginin yağmacı/şaibeli dergi kapsamında değerlendirilmediğinden emin olmak isteyen bilim insanlarının incelenmesini istediği dergiler de yine uzman ekibimiz tarafından incelenmekte ve “Yağmacı/Şaibeli Dergi İnceleme Raporu” hazırlanmaktadır.

Doçentlik veya akademik kadro başvurusunda kullanmak üzere dergi adı/ISSN numarası ile eserinizin yayınlandığı tarihi belirterek, hazır bulunan bir eserinizi yayınlatmak istediğiniz derginin yağmacı/şaibeli dergi kapsamında değerlendirilmediğinden emin olmak için dergi adı/ISSN numarası belirterek “Yağmacı/Şaibeli Dergi İnceleme Raporu” hazırlama hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Örnek Yağmacı/Şaibeli Dergi İnceleme Raporu

Arama yapınHızlı MenüBizimle çalışmak ister misiniz ?
Doçentlik Başvuru Dosyası Hazırlama konusunda yetkinliğiniz ve tecrübeniz varsa bizimle iletişime geçerek, akademik kadromuzda yer alarak çalışmaya başlayabilirsiniz.


Son Blog Yazıları


2023 DOÇENTLİK BAŞVURULARI HAKKINDA

Yurtdışı Doktora Başvurusu
Prodocentlik.com

Uzun yıllardır doçentlik başvurusu alanında hizmet veren profesyonel ekibimizle siz değerli hocalarımızın doçentlik başvurularında en büyük destekçiniz oluyoruz.

İletişime Geçin

Website: prodocentlik.com
E Posta: info@prodocentlik.com
Telefon: 0850 888 6 362(DOC)