2023 Doçentlik Başvuruları Hakkında (9 Ağustos 2023 Güncel)


Doçentlik Başvuru Tarihleri 2023

15 Mart 2018 tarih ve 30392 sayılı resmi gazetede YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) tarafından yayınlanan Doçentlik Yönetmeliği’ nin 4. maddesinde göre ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe doçentlik başvurularının yılda iki kez Mart ile Ekim aylarının yirminci günü başlayıp ilgili ayın son mesai günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) 1 Ekim 2023 tarihli “2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvurularına İlişkin Açıklama” isimli duyurusunda 2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvurularının 20 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 31 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine (17.30) gerçekleştirileceği ve doçent adaylarının söz konusu tarihler arasında DBS (Doçentlik Bilgi Sistemi) üzerinden başvurularını yapmaları gerektiği belirtilmiştir.

15 Mart 2018 tarih ve 30392 sayılı resmi gazetede YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) tarafından yayınlanan Doçentlik Yönetmeliği’nin 4. maddesi ve 2023 Mart Dönemi Doçentlik Başvuru tarihleri göz önünde bulundurulduğunda 2023 Ekim Dönemi doçentlik başvurularının 20 Ekim 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılması beklenmektedir. Konuya ilişkin nihai karar ÜAK’ a (Üniversitelerarası Kurul) ait olup 2023 Mart Dönemi Doçentlik Başvuruları için adayların ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri ve bu süreç içerisinde akademik çalışmalarını en güncel doçentlik kriterleri olan 2023 Mart Dönemi doçentlik kriterlerine göre hazırlamaları ve DBS’ ye (Doçentlik Bilgi Sistemi) girmeleri ve 2023 Ekim Dönemi doçentlik kriterleri belirlendikten sonra söz konusu kriterleri inceleyip varsa eksiklerini tamamladıktan sonra başvurularını gerçekleştirmeleri önerilmektedir.

9 Ağustos 2023 tarihinde yapılan YÖK Genel Kurul Kararı’ na göre genel doçentlik şartları aynı kalmakla birlikte alana göre olan puanlamalar değiştirilmiş ve oldukça kapsamlı hale getirilmiştir. Bu yeni şartlar 2024 Mart dönemi itibariyle uygulanacaktır. Bu sebeple 2023 Ekim dönemindeki şartların büyük bir ihtimalle 2023 Mart şartları ile aynı olacağı öngörülmektedir. 2024 Mart’ ta uygulanacak yeni kriterler, doçent adayının asgari şartlar bakımından yetersiz kalmasına sebep olacaksa adaylara 2023 Mart şartlarını esas alarak 2023 Ekim dönemine hazırlanmaları tavsiye edilebilir. Yine de Ekimin ilk gününde açıklanacak şartları sistemden takip etmek ve değişiklikleri incelemek gerekmektedir.  

Doçentlik Başvuru Şartları 2023

Doçent olma şartları her başvuru döneminde ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) tarafında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenmekte ve başvuru yapılacak olan temel alana göre farklılık göstermektedir. Ayrıca 15 Mart 2018 tarih ve 30392 sayılı resmi gazetede YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) tarafından yayınlanan Doçentlik Yönetmeliği’nin 4. maddesinde göre başvuru yapılacak olan temel alan fark etmeksizin tüm adayların sağlaması gereken doçentlik kriterleri bulunmakta olup söz konusu doçentlik kriterleri her başvuru döneminde ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) tarafından hazırlanan ve internet sitesinde erişime açılan Doçentlik Başvuru Kılavuzu’nda açıklanmaktadır.

Doçentlik Yönetmeliği’nin 4. maddesinde göre temel alan fark etmeksizin tüm doçent adaylarının sağlaması gereken doçent olma şartları:

  • Lisans eğitimi sonrasında; tıpta, dişte, eczacılıkta veya veterinerlikte uzmanlık, doktora unvanı ya da YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen sanat dallarından herhangi birinde yeterlilik almış olmak,
  • YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen merkezi yabancı dil sınavlarının herhangi birinden en az 55 puan almış olmak ya da yine geçerliliği YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından kabul edilen herhangi bir dil sınavından 55 puana eşdeğer bir puan almış olmak,
  • YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen bilim alanı veya sanat dallarından herhangi birinde başvuru yapılan temel alana ilişkin minimum 90 puanı doktora/sanatta yeterlilik/uzmanlık unvanının alınmasından sonra olmak üzere minimum 100 puan karşılığı akademik çalışma yapmış olmak şeklindedir.

2023 Ekim Dönemi doçent olma şartları ve adayların sağlaması gereken asgari koşullar 2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuru Kılavuzu ile birlikte doçentlik kriterleri açıklandıktan sonra kesinleşecek olup bu dönemde doçentlik başvurusu yapmak isteyen adayların 01.10.2023 tarihinden itibaren ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önerilmektedir.

Doçentlik Puan Hesaplama 2023

Doçentlik puan hesaplama doçent adaylarının başvuru yapmak istedikleri temel alana göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Spor Bilimleri, Ziraat Orman ve Su Ürünleri, Sağlık Bilimleri ile Fen Bilimleri ve Matematik temel alanlarında puan hesabı yapılırken; adayın tek yazar olduğu makaleler için yazar tam puan, yazar sayısı 2 olan makaleler için başlıca yazar tam puanın 0.8’ini ve diğer yazar tam puanın 0.5’ini ve yazar sayısı 3 veya daha fazla için başlıca yazar tam puanın 0.5’ini almaktadır. Söz konusu puan hesabı yalnızca makaleler için geçerli olup kitap ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde tam puan yazar sayısına bölünerek puan hesabı yapılmaktadır. Ayrıca başlıca yazar tanımı da temel alanlara göre değişmekte olup söz konusu tanım için doçent adaylarının başvuru yapmak istedikleri temel alanın kriterlerini incelemesi gerekmektedir. Eğitim Bilimleri, Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık Planlama ve Tasarım ile Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler temel alanlarında puan hesabı yapılırken; adayın tek yazar olduğu makaleler için yazar tam puan alırken yazar sayısının 2 veya daha fazla olduğu makalelerde tam puan yazar sayısına bölünmektedir.

Doçentlik puan hesaplama yapılırken temel alan fark etmeksizin tüm adaylar yazar olarak yer almadıkları yayınlarda atıf yapılan her eser için tam atıf puanı almaktadır.

Arama yapınHızlı MenüBizimle çalışmak ister misiniz ?
Doçentlik Başvuru Dosyası Hazırlama konusunda yetkinliğiniz ve tecrübeniz varsa bizimle iletişime geçerek, akademik kadromuzda yer alarak çalışmaya başlayabilirsiniz.


Son Blog Yazıları


Doçentlik Başvuru Tarihleri 2024 Mart ve Ekim
Doçentlik Başvuru Tarihleri 2024 Mart ve Ekim

Doçentlik Jürileri Açıklanacak Mı? Tüm Detaylar
Doçentlik Jürileri Açıklanacak Mı? Tüm Detaylar

Yeni Doçentlik Kriterleri | 2024 Mart Dönemi
Yeni Doçentlik Kriterleri | 2024 Mart Dönemi

Doçentlik Dosyası Hazırlama | 2024 Mart Dönemi

Doçentlik Başvurusu Reddedilirse Ne Olur? Dava?
Doçentlik Başvurusu Reddedilirse Ne Olur? Dava?
Prodocentlik

Uzun yıllardır doçentlik başvurusu alanında hizmet veren profesyonel ekibimizle siz değerli hocalarımızın doçentlik başvurularında en büyük destekçiniz oluyoruz.

İletişime Geçin

Website: prodocentlik.com
E Posta: info@prodocentlik.com
Telefon: 0850 888 6 362(DOC)