Doçentlik Başvuru Ön Yeterlilik Şartları


Doçent adayının akademik çalışmalarını DBS’ye girdikten sonra beyan edip doçentlik başvurusunu tamamlayabilmesi için ön yeterlilik şartlarını sağlamış olması gerekmektedir. Ön yeterlilik şartları başvurulan temel alana göre farklılık göstermekle birlikte genel olarak aşağıdaki belirtildiği şekildedir:

Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Şartı:

Doçent adayının lisans diploması aldıktan sonra; doktora diploması, tıp/diş hekimliği/eczacılık/veteriner hekimlik uzmanlık unvanı veya ÜAK tarafından önerilen ve YÖK tarafından kabul edilen sanat alanlarının birinde yeterlilik kazanmış olması gerekmektedir.

Yabancı Dil Şartı:

Doçent adayının ÖSYM veya YÖK tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden en az 55 puan veya YÖK tarafından uluslararası geçerliliği kabul edilen herhangi bir yabancı dil sınavından 55 puana denk bir puan almış olması gerekmektedir.

Yeterli Sayı ve Nitelikte Özgün Bilimsel Yayın ve/veya Çalışma Yapma Şartı:

Doçent adayının başvurulan temel alana göre ÜAK tarafından önerilen ve YÖK tarafından kabul edilen yeterli sayı ve nitelikle özgün bilimsel yayın ve/veya çalışma yapmış olması gerekmektedir:

  1. Uluslararası ve/veya ulusal hakemli dergide makale yayınlama şartı, doçent adayının jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi aşamasında en önemli kriterlerdendir. Çünkü doçent adayının bireysel veya ekip olarak yapmış olduğu akademik çalışmalar bu başlık altında sunulan makaleler ile tespit edilmektedir. Ayrıca özellikle uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, doçent adayını yanıma şansı olmayan hakemler tarafından değerlendirildiği için son derece önemlidir. Bu nedenle başvurulan temel alana göre farklılık göstermekle birlikte en önemli ön yeterlilik şartı “uluslararası hakemli dergide makale yayınlama şartı”dır ve ÜAK tarafından SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI ile bunlar dışındaki alan endeksleri olmak üzere iki farklı uluslararası hakemli dergi tanımı yapılmaktadır. Bu kapsamda bazı temel alanlarda ÜAK tarafından belirlenmiş uluslararası alan endeksleri olmakla birlikte birçok temel alanlarda uluslararası alan endeksi konusu hala tartışmalıdır.

Doçent adayının “ulusal hakemli dergide makale yayınlama şartı”nı sağlaması için  “https://app.trdizin.gov.tr/statistics/listAcceptedJournals.xhtml” adresinde bulunan yani ULAKBİM kapsamında olan ulusal dergilerde yayın yapmış olması gerekmektedir.

  • Uluslararası ve/veya ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış; kitap, kitap editörlüğü ve/veya kitap bölümü şartı, doçent adayının jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi aşamasında önemli bir kriterdir. Bu kapsamda hem uluslararası hem de ulusal yayınevi tanımı ÜAK tarafından her başvuru döneminde yayınlanan Doçentlik Başvuru Şartları’nda bulunmaktadır:

Ulusal Yayınevi: En az dört yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.

Uluslararası Yayınevi: En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.

  • Atıf (akademik etki) şartı, doçent adayının yapmış olduğu bilimsel yayın ve/veya çalışmaların akademik ortamda oluşturduğu etkinin değerlendirme faktörüdür. Bu şart doçent adayının bilimsel yayın ve/veya çalışmaların isminin yer almadığı bilimsel yayın ve/veya çalışmalarda atıf yapılması bir başka deyişle doçent adayının akademik veri tabanlarındaki görünürlüğü jüri üyeleri tarafından değerlendirilme aşamasına geçebilmesi için önem arz etmektedir. Bu kapsamda her bilimsel yayın ve/veya çalışma atıf aldığı bilimsel yayın ve/veya çalışmadaki atıf sayısına bakılmaksızın bir defa, farklı bilimsel yayın ve/veya çalışmalar için ayrıca atıf puanı almaktadır. Doçent adayının doktora diplomasını almadan önce yapmış olduğu bilimsel yayın ve/veya çalışmalara doktora diplomasını aldıktan sonra yapılan atıflar doktora sonrası olarak değerlendirilmektedir. Doçent adayını atıf puanı hesaplanırken alınabilecek toplam puan yazar sayısına bölünmemektedir.
  • Lisansüstü tez danışmanlığı şartı, zorunlu olmamakla birlikte doçent adayının jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi aşamasında önemli bir kriterdir. Fakat bazı kurumlarda lisansüstü program bulunmaması nedeniyle doçent adayı tez yönetme imkânına sahip olmayabilmektedir. Bu durumda doçent adayının farklı kurumlarda yürütülen lisansüstü tezlerde eş danışmanlık yapmış olması şartı aranmaktadır. Çünkü doçent adayışının bilimsel araştırma ve/veya çalışma yapmış olması kadar bunların çıktılarını yeni araştırmacılara aktarması da son derece önemlidir.
  • Uluslararası ve/veya ulusal bilimsel toplantıda bildiri sunulması ve sunulan bildirinin bildiri kitabında basılması şartı, doçent adayının jüri üyeleri tarafından değerlendirilme aşamasına geçebilmesi için gereken ön yeterlilik şartlarından biridir. Bu nedenle doçent adayının başvurulan temel alana göre yeterli sayıda uluslararası ve/veya ulusal bilimsel toplantıya katılmış ve akademik çalışmalarından bir kısmını sunmuş olması gerekmektedir.

Uluslararası ve/veya ulusal bilimsel toplantıda bildiri sunulması ve sunulan bildirinin bildiri kitabında basılması şartı kapsamında önemli hususlar;

  • Başvurulan temel alana göre değişiklik göstermekle birlikte, Türkiye’de gerçekleştirilmesine rağmen isminde uluslararası ibaresi bulunan bilimsel toplantılar ulusal bilimsel toplantı kapsamında değerlendirilmektedir.
  • Uluslararası veya ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve daha sonra tam metni yayınlanan çalışmalar, bildiri metninin daha sonra tam metin olarak yayınlandığı belirtilmeli ve yalnızca bir başlık altında puanlandırılmalıdır.
  • Sözlü sunumların aday tarafından veya bildiri metninde ismi geçen farklı bir konuşmacı tarafından sunulması yeterlidir. Yani uluslararası veya ulusal bilimsel toplantıda sunulan sözlü bildirilerin sunulmuş olması önem arz etmektedir.
  • Bildiri kitabında basılmayan bildiriler (poster bildiri) bu başlık altında değerlendirilmemektedir.

Eğitim-öğretim faaliyeti şartı, doçentlik başvuru sürecinde sağlanması gereken zorunlu şartlardan biridir. Bu kapsamda doçent adayının eğitim-öğretim geçmişi ve başvurulan temel alana ilişkin vermiş olduğu önlisans/lisans/lisansüstü dersler jüri üyeleri tarafından değerlendirilmektedir.

Herhangi bir üniversite bünyesinde hizmet vermeyen doçent adaylarının ders vermek yükümlülükleri hizmet verdikleri kurumda herhangi bir faaliyete karşılık gelmemekle birlikte bu adayların herhangi bir devlet ya da vakıf üniversitesinde görevlendirme ile ders vermeleri belirtilen şartlara uygun olmak şartıyla kabul edilmektedir.

Doçent adayının akademik kariyeri boyunca vermiş olduğu dersler, Fakülte Dekanlığı, Yüksekokul Müdürlüğü, Enstitü Müdürlüğü veya Hastane Yöneticiliği tarafından onaylatılabilmektedir.

Etik Şartlar

Doçent adayının akademik performansının yanı sıra doçentlik başvuru sürecinde beyan ettiği bilgi ve/veya belgelerin başvurulan temel alanın etik kurallarına aykırı olamaması gerekmektedir. Örneğin; doçent adayı herhangi bir akademik dergi veya konferans kurulları içinde bulunuyorsa buradaki yayınların doçentlik başvuru sürecinde beyan edilmemesi etik kurallar kapsamındadır. Ya da doçent adayının doçentlik başvuru sürecinde beyan etmiş olduğu bilimsel yayın ve/veya çalışmalarda eksik referansta bulunması veya herhangi bir ismi eksik yazması ciddi etik ihlaller kapsamındadır.

Arama yapınHızlı MenüBizimle çalışmak ister misiniz ?
Doçentlik Başvuru Dosyası Hazırlama konusunda yetkinliğiniz ve tecrübeniz varsa bizimle iletişime geçerek, akademik kadromuzda yer alarak çalışmaya başlayabilirsiniz.


Son Blog Yazıları


Doçentlik Başvuru Tarihleri 2024 Mart ve Ekim
Doçentlik Başvuru Tarihleri 2024 Mart ve Ekim

Doçentlik Jürileri Açıklanacak Mı? Tüm Detaylar
Doçentlik Jürileri Açıklanacak Mı? Tüm Detaylar

Yeni Doçentlik Kriterleri | 2024 Mart Dönemi
Yeni Doçentlik Kriterleri | 2024 Mart Dönemi

Doçentlik Dosyası Hazırlama | 2024 Mart Dönemi

Doçentlik Başvurusu Reddedilirse Ne Olur? Dava?
Doçentlik Başvurusu Reddedilirse Ne Olur? Dava?
Prodocentlik

Uzun yıllardır doçentlik başvurusu alanında hizmet veren profesyonel ekibimizle siz değerli hocalarımızın doçentlik başvurularında en büyük destekçiniz oluyoruz.

İletişime Geçin

Website: prodocentlik.com
E Posta: info@prodocentlik.com
Telefon: 0850 888 6 362(DOC)