Endeksler


Doçentlik başvurusu yapmak isteyen adayların, doçentlik jürisinin değerlendirmesine sunmak istediği makalelerin bazı asgari şartları sağlaması gerekmektedir. Söz konusu asgari şartlar ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) tarafından belirlenmekte ve başvurulan bilim alanına göre değişiklik gösterebilmektedir. ÜAK doçentlik jürisinin değerlendirmesine sunulmak istenen makaleleri, ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ile uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler olmak üzere iki kategoriye ayırmıştır. Bunun yanı sıra uluslararası makaleler de yine ÜAK tarafından SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endekslerinde taranan dergilerde yayımlanan makaleler ile bu endeksler dışındaki uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanan makaleler olmak üzere kategorize edilmiştir.

  1. Ulusal hakemli makaleler

ÜAK tarafından doçentlik başvurularında kabul edilen ulusal hakemli dergiler “ULAKBİM TR-DİZİN)” kapsamındaki dergilerdir. ULAKBİM kapsamında yalnızca Türk dergiler bulunmasına rağmen özellikle tıp alanında yayın yapan dergilerin bazıları ULAKBİM’in yanı sıra uluslararası alan endekslerinde de taranmaktadır. Bunun yanı sıra “Spor Bilimleri”, “Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler”, “İlahiyat”, “Hukuk”, “Filoloji” ve “Eğitim Bilimleri” temel alanlarından başvuru yapmak isteyen adaylar ULAKBİM kapsamında olmayan ulusal hakemli dergileri de doçentlik jürisinin değerlendirmesine sunulabilmektedir.

  • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksleri

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endekslerinde taranan dergilerin tamamı küresel ölçekte en çok tanınan dergi veri tabanlarından biri olan Web of Science (WoS) üzerinden görüntülenebilmektedir. 13 Ocak 2021 tarihi itibariyle SCI ile SCI-E endeksleri SCI endeksi olarak birleştirilmiştir. Bir başka deyişle günümüzde SCI, SSCI ve AHCI endekslerinde taranan dergilere WoS veri tabanı üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

  • Uluslararası alan endeksleri

Doçentlik başvuru kriterlerinde “uluslararası alan endekslerinde taranan dergiler” şeklinde bir ifade bulunmaktadır.  Fakat yalnızca “Spor Bilimleri”, “Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler”, “Eğitim Bilimleri” ile “Mimarlık Planlama ve Tasarım” temel alanları için uluslararası alan endekslerine ilişkin tanımlama yapılmış; bu temel alanlardan farklı bir temel alandan başvuru yapmak isteyen adayların hangi endeksleri uluslararası alan endeksi kapsamında değerlendirmesi gerektiği açıkça belirtilmemiştir. Bu nedenle bazı üniversite senatoları uluslararası alan endekslerine ilişkin kararlar almıştır. Yine de doçentlik başvurusu değerlendirme aşamasında jüri üyelerinin ÜAK tarafından alınan kararları göz önünde bulundurmak zorunda olması hem doçent adaylarının hem de jüri üyelerinin uluslararası alan endekslerine ilişkin fikir ayrılığına düşmesine neden olmaktadır. ÜAK tarafından uluslararası alan endekslerine ilişkin net bir tanım yapılmamış temel alanlardan başvuru yapmak isteyen adaylar için uluslararası alan endekslerinin hangileri olduğuna dair ÜAK tarafından açıklanan kesin bir karar olmamasına rağmen bazı uluslararası endeksler hem doçent adayları hem doçentlik jürisi tarafından alan endeksi olarak kabul görebilmektedir.

ESCI

2015 yılından beri uluslararası endeks kapsamında değerlendirilen ESCI, SCI ile SCI-Expanded endesklerinin alt kategorisidir. Bir başka deyişle SCI endeksi kapsamında değerlendirilmeye aday olan dergiler önce ESCI endeksi kapsamında değerlendirilmekte ve hedef atıf sayısına ulaştıktan sonra SCI endeksi kapsamına alınmaktadır.

Scopus

Web of Science (Wos) veri tabanında görüntülenen SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endekslerinden sonra en çok bilinen endeks olan Scopus veri tabanı da kapsamındaki dergilere ilişkin istatistiksel veriler içermektedir.

Directory Open Access Journals (DOAJ)

İsveç’te bulunan Lund Üniversitesi tarafından 300 dergi ile faaliyet göstermeye başlayan DOAJ, uluslararası hakemli açık erişim dergilerin görüntülenebildiği bir veri tabanıdır. DOAJ endeksinde taranan dergilerde yayımlanmış olan makalelerin en büyük avantajı atıf olma olasılığının yüksek olmasıdır. Günümüzde teknoloji, tıp ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarında makale yayımlanan yaklaşık 12000 dergi DOAJ endeksi kapsamında bulunmaktadır.

PubMed

2000’li yıllarda açık erişim dergi sayısının artırılması amacıyla faaliyet göstermeye başlayan PubMed, sağlık bilimleri alanında makale yayımlanan dergilerin tarandığı ve PubMed Central ve PubMed Medline olmak üzere iki alt endekse sahip olan bir endekstir. PubMed endeksinde taranan dergilerde yayımlanmış olan makalelerin açık erişimi olması derginin atıf sayısını ve bununla birlikte etki faktörünü de artırmaktadır.

Arama yapınHızlı MenüBizimle çalışmak ister misiniz ?
Doçentlik Başvuru Dosyası Hazırlama konusunda yetkinliğiniz ve tecrübeniz varsa bizimle iletişime geçerek, akademik kadromuzda yer alarak çalışmaya başlayabilirsiniz.


Son Blog Yazıları


2023 DOÇENTLİK BAŞVURULARI HAKKINDA

Yurtdışı Doktora Başvurusu
Prodocentlik.com

Uzun yıllardır doçentlik başvurusu alanında hizmet veren profesyonel ekibimizle siz değerli hocalarımızın doçentlik başvurularında en büyük destekçiniz oluyoruz.

İletişime Geçin

Website: prodocentlik.com
E Posta: info@prodocentlik.com
Telefon: 05053268416