Dergi Q Değeri Nedir?


Akademik dergilerin, bilimsel performanslarının ölçülmesi için çeşitli analitik kaynaklar kullanılmakta olup bunlardan en iyi bilinenlerinden biri dergi etki faktörüdür. Dergi etki faktörü, herhangi bir akademik dergide yayınlanan tüm makalelere sonraki yıllarda makale başına yapılan atıflarla ilgilidir ve hesaplanması bilimsel derginin son üç yıldaki performansına dayanmaktadır. Örneğin iki yılda (2019 ve 2020) 100 makale yayınlayan bir derginin 2021 yılında 160 atıf alması durumunda 2021 yılı için bu derginin etki faktörü 160/100=1,6 şeklinde hesaplanmaktadır. Yani etki faktörü hesaplamasında genelde son üç yıl dikkate alınmaktadır. Fakat Web of Science veritabanında bulunan dergiler için 5 yıllık etki faktörleri de hesaplanıp her yıl yayınlanabilmektedir. Dergide yayınlanan makale başına alınan atıf sayısının yüksek olması etki faktörü değerlerinı artırırken potansiyel olarak atıf almayan makaleler paydadaki etki faktörü değerini düşürebilmektedir.

Etki faktörü, ingilizce “quartile” kelimesinden türetilen ve çeyrek anlamına gelen Q değerini etkilemektedir. Web of Science veritabanında dergiler bilimsel kategorilere göre gruplandırılmıştır ve herhangi bir derginin Q değerini hesaplamak için o dergide yer alan kategorideki dergi sayısını bilinmesi gerekmektedir. Örneğin, SCI kapsamında herhangi bir kategoride 100 dergi olması durumunda dergi etki faktörü değerlerine göre 1’den 100’ye kadar sıralandıktan sonra 100 sayısı dörde bölünür ve Q değerleri almak için dört çeyrek elde edilir. Etki faktörü puanı en yüksek olan birinci kategorideki 25 dergi Q1, ikinci 25 dergi Q2, üçüncü 25 dergi Q3 ve son 25 dergi Q4’tür. Dergilerin Q değerleri %25’lik dilimler halinde verilmektedir. Fakat bir dergi bazen birden fazla bilimsel kategoriye katılabilmesi nedeniyle birden fazla Q değerine sahip olabilmektedir.

Dergilerin Q değerlerine genellikle SCImago veya Web of Science gibi veritabanları üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Herhangi bir derginin son yılına ait Q değerine ikinci yıl üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Web of Science dergilerin yalnızca son yılına ait Q değerlerini sağlarken SCImago önceki yıllara ait Q değerleri de sağlamaktadır. Bir başka deyişle Web of Science veri tabanının dikkate alınması durumunda, dergilerin yalnızca son yılına ait Q değerleri bulunabilmektedir. Örneğin, 2021 yılındayken, mevcut en son veriler 2020 yılına aittir.

Dergilerin Q değerleri yıllara göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin 2015 yılında Q4 olan bir dergiye 2018 yılına gelindiğinde farklı bir Q değerine sahip olabilmektedir. Ayrıca bilimsel kategorilerde farklı sayıda dergi olması nedeniyle etki faktörü aynı olmasına rağmen farklı kategorilerde olan dergilerin Q değeri farklı olabilmektedir.

Arama yapınHızlı MenüBizimle çalışmak ister misiniz ?
Doçentlik Başvuru Dosyası Hazırlama konusunda yetkinliğiniz ve tecrübeniz varsa bizimle iletişime geçerek, akademik kadromuzda yer alarak çalışmaya başlayabilirsiniz.


Son Blog Yazıları


2023 DOÇENTLİK BAŞVURULARI HAKKINDA

Yurtdışı Doktora Başvurusu
Prodocentlik.com

Uzun yıllardır doçentlik başvurusu alanında hizmet veren profesyonel ekibimizle siz değerli hocalarımızın doçentlik başvurularında en büyük destekçiniz oluyoruz.

İletişime Geçin

Website: prodocentlik.com
E Posta: info@prodocentlik.com
Telefon: 05053268416